2D Game Art Services

Quy trình làm việc

Chúng tôi cung cấp dịch vụ gia công nghệ thuật trò chơi 2D chất lượng cao cho bất kỳ yêu cầu nào của dự án và làm hài lòng khách hàng trên toàn thế giới.

Lên kế hoạch và trình bày ý tưởng với khách hàng
BƯỚC 1
Lên kế hoạch và trình bày ý tưởng với khách hàng
Duyệt bản phác thảo 2d
BƯỚC 2
Duyệt bản phác thảo 2d
Duyệt bản vẽ 2d
BƯỚC 3
Duyệt bản vẽ 2d
Đánh bóng và bàn giao bản thiết kế 2D cuối cùng
CUỐI CÙNG
Đánh bóng và bàn giao bản thiết kế 2D cuối cùng

PORTFOLIO THIẾT KẾ GAME 2D CỦA CHÚNG TÔI