3D Game Art Services

Quy trình làm việc của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết kế 3D tùy chỉnh từ phát triển khái niệm 3D đến các dự án thiết kế 3D phức tạp

Lên kế hoặc và trình bày ý tưởng với khách hàng
BƯỚC 1
Lên kế hoặc và trình bày ý tưởng với khách hàng
Duyệt bản vẽ phác thảo 2D
BƯỚC 2
Duyệt bản vẽ phác thảo 2D
Duyệt mô hình 3D
BƯỚC 3
Duyệt mô hình 3D
Duyệt bề mặt 3D
BƯỚC 4
Duyệt bề mặt 3D
Đánh bóng và bàn giao bản thiết kế 3D cuối cùng
CUỐI CÙNG
Đánh bóng và bàn giao bản thiết kế 3D cuối cùng

Portfolio thiết kế game 3D của chúng tôi

MÔ HÌNH 3D MẪU